فولاد CK45

CK45 - safeSize

فولاد CK45

فولاد CK45 یک نوع ساده از دسته فولادهای آلیاژی عملیات حرارتی با مقدار کربن متوسط ( حدود 45/0 % ) می باشد. این فولاد یکی از پرکاربرد ترین ها در صنعت امروز می باشد. این آلیاژ فولادی یکی از معمول ترین و فراوان ترین فولادهای موجود در بازار می باشد.طبق استانداردهای مختلف نام گذاری های متفاوتی برای فولاد CK45 وجود دارد ... ادامه مطلب
توسعه فولاد زمین ایرانیان - MO40

فولاد MO40

فولاد MO40 از دسته فولادهای متوسط کربن است که در گروه فولادهای آلیاژی حرارت بالا قرار می گیرد. فولادهای متوسط کرب یکی از پرکاربرد ترین دسته ها در صنعت امروز می باشد. طبق استانداردهای مختلف نام گذاری های متفاوتی برای فولاد MO40 وجود دارد. ... ادامه مطلب