آموزشی

توسعه فولاد زمین ایرانیان - MO40

فولاد MO40

فولاد MO40 از دسته فولادهای متوسط کربن است که در گروه فولادهای آلیاژی حرارت بالا قرار می گیرد. فولادهای متوسط کرب یکی از پرکاربرد ترین دسته ها در صنعت امروز می باشد. طبق استانداردهای مختلف نام گذاری های متفاوتی برای فولاد MO40 وجود دارد. ... ادامه مطلب